Mora Bioresonantie

Wat is Mora Bioresonantie?

In de natuur speelt elektromagnetisme een grote rol. Zoals bijvoorbeeld: warmte, licht en elektronen die rond de kernen van hun atomen cirkelen.  Ieder mens bezit een eigen elektromagnetisch frequentieveld. Dr. F. Morell en ing. E. Rasche (vandaar de naam MORA) hebben een techniek ontwikkeld, welke gebruik maakt van dit eigen frequentieveld. Via elektro-acupunctuur worden er specifieke acupunctuurpunten gemeten. Deze meting geeft onder andere informatie over de toestand van het lichaam, haar organen en de energiebanen/meridianen.

In ons dagelijkse leven wordt elektromagnetisme onder andere toegepast in mobiele telefoons. Een voorbeeld vanuit de zorg is de MRI-scanner in het ziekenhuis.

De behandeling

Om te behandelen wordt u aan hand- en voetgeleiders gekoppeld. Via de geleiders gaan uw lichaamseigen frequenties naar het apparaat. De MORA filtert de ziekmakende frequenties van de gezonde frequenties. Ziekmakende frequenties worden geïnverteerd, dat betekent dat deze frequenties gespiegeld worden teruggezonden. Daarnaast kunnen verzwakte frequenties kunnen worden versterkt. Deze worden ook weer via de geleiders aan het lichaam teruggegeven.

Tevens kan er gemeten worden welke frequenties bij uw eigen lichaamsfrequenties passen; dus waarop u resoneert, waardoor we weten welke middelen (bijvoorbeeld kruiden, voedingssupplementen of homeopathische middelen) uw genezingsproces kunnen ondersteunen.

Op deze manier worden u lichaam en uw lichaamsfuncties weer op de juiste frequenties gebracht waardoor uw vermogen tot zelfheling de ruimte krijgt om zijn taak te volbrengen.

Mora Bioresonantie wordt als zeer prettig ervaren en vaak voelen de patiënten direct al een verbetering.  Mora Bioresonantie is zeer geschikt voor kinderen.